European Social Label Logo

Social Green House – en del av EUSL-Gruppen

Care to Change The World

Har du en idé som skulle kunna bli ett företag? Kanske har du testat en gång tidigare men känner att det var för svårt. Kanske är du redan företagare och vill hjälpa någon annan att komma igång. 
Låt oss hjälpa dig! Social Green House är den enda företagshubben, vad vi vet, i världen som inte bara hjälper entreprenören att starta sitt företag men också att driva företaget i upp till två år. Detta görs genom Steg 1 respektive Steg 2. Det är inkluderande och ett jämställt sätt att driva företag på där alla ges möjligheten att lyckas. 

European Social Label Logo

VÅRT PROGRAM

Vårt program är uppdelat i två steg. Båda stegen är valfria och entreprenören bestämmer helt och hållet själv vart man vill kliva in. Har man aldrig startat företag rekommenderas att man gör det ordentligt från början för att minimera eventuella misstag längre fram. 

Vi tror på den kooperativa gemenskapen för att verkligen lyckas med sitt företag och den stöttning och kunskap vi erbjuder bygger således på ett genuint engagemang. Enkelt förklarat är Steg 1 våra gemensamma förberedelser inför en företagsstart medan Steg 2 är från företagsstarten och framåt. Behövs en hemsida eller hjälp med bokslut? Ett viktigt möte eller en kund som inte betalar för sig? Vad det än är, så är vi med våra entreprenörer från A till Ö

European Social Label Logo

Social Impact House

Den inkluderande och jämställda företagshubben

Social Impact House är mötesplatsen för etablerade småföretagare, medlemmar i European Social Label och deltagare i Social Green House – det entreprenörsdrivna programmet. Här ges småföretagare möjlighet att arbeta i en kreativ och stimulerande miljö som också tillåter att inspirera och hjälpa andra att komma ut i arbetslivet, antingen för första gången eller igen. 

Social Impact House är namnet på de lokala hubbar som European Social Label driver där hälften av användarna kommer från entreprenörsprogrammet Social Green House och hälften kommer som medlemmar. Att ha sitt kontor på Social Impact House ger mervärde åt småföretagare som får ta del av flera olika tjänster så som ett eget kundsystem, givetvis helt GDPR anpassat, intranät med möjlighet till både chat och video samt mycket mer. 

Social Impact House finansieras av två parter: Stiftelsen European Social Label och anslutna företag i European Social Label

European Social Label Logo

Social Green House – en del av EUSL-Gruppen

European Social Label Group, EUSL-Gruppen, har ett mål om att lösa Sveriges och Europas integrationsutmaningar i samhället, något som är definierat till en person som är arbetslös i 30 dagar. Detta ska låta sig göras genom att göra det mer attraktivt för näringslivet att arbeta med integration och utanförskap, genom att erbjuda tjänster och verktyg, marknadsföring och samhällsnyttiga projekt. EUSL-Gruppen lyfter också fram närvaron hos myndigheter och kommuner och för dessa närmre näringslivet för att enklare arbeta tillsammans. Slutligen arbetar EUSL-Gruppen även direkt mot privatpersoner, då genom programmet Social Green House för de som vill starta eget företag. 

EUSL-Gruppen är ett konglomerat bestående av sju olika verksamheter som tillsammans bildar en enhet och ger också småföretagare möjlighet att vara med och lösa vår tids största utmaning: Integrationen i samhället. 

European Social Label Logo

Stiftelsen European Social Label

Stiftelsen är EUSL-Gruppens sätt att på ett enkelt vis förklara och visa upp gruppens arbete. Stiftelsen får sitt kapital från medlemmar i EUSL som dels vill vara med och skapa ett bättre samhälle för alla att leva och verka i men även öka sin egen omsättning genom varumärkesutveckling, marknadsföring andra liknande insatser. En win-win för alla. Stiftelsen vill också lyfta fram ineffektiviteten som råder bland både Sveriges och Europas myndigheter när det gäller integration och jämställdhetsfrågor. Stiftelsens bidrag och arbete ute i samhället bygger på att EUSL’s medlemmar vill vara med och göra en insats, annars blir den inte av. Då majoriteten av medlemmarna är småföretag kräver de också att saker ska gå fort. Stiftelsen arbetar därför inte med månadsvisa beredningsperioder och långa upphandlingar utan tar in förslag från medlemmarna, presenterar åtgärder och sedan säger medlemmarna ja eller nej. 

Stiftelsen European Social Label finansierar till minst 50% verksamheten i Social Green House på nationell nivå. 

European Social Label Logo

Kontakta oss

Du kan skicka ett meddelande enligt formuläret eller genom att trycka på den röda pilen högst upp för att få fram direktnummer och email.